استاِد بد و خوب  از نگاه عبدالحسین آذرنگ

   * آنچه میخوانید  بخشی هایی  از کتاب “استادان و نااستادانم” نوشته عبدالحسین آذرنگ است که با اجازه ایشان در اینجا نقل شده است.  عنوان های میانی از نشریه عطف …

ادامه مطلب

عبدالحسین آذرنگ : درگذشت استاد حری ضایعه ای بزرگ است

درگذشت استاد حری ضایعه ای بزرگ است این رویداد ناگوار را به شما، همکاران و خوانندگان مجلۀ شما و جامعۀ اطلاع رسانان و کتابداران کشور تسلیت می گویم.به سبب آشنایی …

ادامه مطلب

ما و آینده تمدن

بخشی از کتاب سقوط ها، فروپاشی ها، عبدالحسین آذرنگ، تهران، جهان کتاب، ۱۳۹۱. آینده نامعلوم شاید از جمله پیچیده ترین معماها و نگران کننده ترین مجهول هایی باشد که انسان …

ادامه مطلب