سخنرانی رییس کتابخانه عمومی لیورپول در جمع کتابداران

فروردین ۱۳۴۹،جرج چندلر رییس کتابخانه عمومی شهر لیورپول انگلستان به ایران می آید و در یک سخنرانی از پیشرفت های کتابداری انگلستان حرف میزند. آن سخنرانی و آن مطالب به …

ادامه مطلب

“بحث آزاد” یکی از مواد درسی کتابداران در چهل سال پیش!

در آگهی که در خبرنامه تابستان ۱۳۴۹ آمده است،برگزاری دوره کارآموزی به همراه مواد درسی آمده است و همچنین اساتیدی که آن درسها را ارائه میکردند. قطعا نگاهی به دروس …

ادامه مطلب

هنگامی که نوش آفرین انصاری به هدف می‌زند

باز هم چهل سال پیش،یکی از متخصصین و پیشکسوتان کنونی این حوزه در تشریح و توضیح حرفه کتابداری و دشواری ها و منافع آن ،پلی میزند از کتاب به جامعه، …

ادامه مطلب

از ایجاد دوره لیسانس کتابداری صرف‌نظر شد، در ساعت سه بعد از ظهر!

مطلب زیر خبری است که در بخش رویدادهای خبرنامه انجمن (تابستان ۱۳۴۹) منعکس شده است. خواننده در همین نوشته  کوتاه با نکات جالب و نغزی مواجه میشود.اینکه کتابداری فن است …

ادامه مطلب