امانت منابع الکترونیک در کتابخانه های عمومی ایالت جورجیا

کتابخانه های عمومی ایالت جورجیای ایالات متحده آمریکا انواع منابع غیرکتابی را به مراجعان امانت می دهند. این منابع شامل منابع دیداری و شنیداری و همچنین کتاب الکترونیک می شود. …

ادامه مطلب

طرح فیپای کتابخانه ملی: ضرورت بازبینی و یک پیشنهاد

توضیح این نوشتار بیش از سه سال پیش آماده شد اما به دلایلی مجال نشر نیافت. اکنون با استفاده از فضای ایجاد شده توسط نشریه عطف، منتشر می شود، گرچه …

ادامه مطلب

گزارشی از پیمایش ‎برنامه‎های فیپا (CIP)

مقدمه در کنفرانس ماه اوت سال ۲۰۰۱ ایفلا در بوستون، در کارگاهی تحت عنوان «صنعت نشر و کتابشناسیهای ملی» اهمیت ارتباط جامعه ناشران با کتابخانه‎های ملی تشریح شد. شرکت کنندگان …

ادامه مطلب