استاد حری مشاوری همیشگی برای همه دانشجویان

در دوره دانشجویی در مقطع ارشد با استاد حری در گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران آشنا شدم. ایشان استاد واقعی درس روش تحقیق، نمایه سازی، و سمینار تحقیق …

ادامه مطلب