کتابخوانی در شهر، خوب، بد، زشت

خوب روز تولدم بود. دوستانم برام کادوهای مختلفی آورده بودند. شال،لباس، عروسک، مجسمه و چیزهای دیگر. ولی هدیه یکی از دوستانم کتاب بود. “کتاب سبز زندگی” که حاوی ۳۰ داستان …

ادامه مطلب