دکتر فتاحی: کتابخانه ملی باید به همه خدمت برساند اما قرائتخانه نیز در شان این کتابخانه نیست

مقدمه از عطف: نشریه الکترونیکی عطف در اولین گام جهت تعامل با کتابخانه ملی ایران به سراغ یکی از معضلات چند ساله اخیر این نهاد فرهنگی رفته و تلاش کرده …

ادامه مطلب

محیط آکادمیک با کدام اصول و معیار “آکادمیک” می شود؟

محیط آکادمیک با کدام اصول و معیار “آکادمیک”  می شود؟  گروه های آموزشی ما کجا هستند؟ دانشجویان کجا تحصیل می کنند؟ بارها شنیده و یا خوانده ایم که برخی گروه …

ادامه مطلب