مقایسه تطبیقی طراحی فضاهای بیرونی کتابخانه‌های سیاتل، کنگره، کانزاس سیتی، پرینستون و پراگ

این مقاله با همکاری حامد علیپور حافظی، اشرف ملکی و سهیلا زرندی نگاشته شده است. چکیده در اولین برخورد هر مخاطبی با کتابخانه اولین نکته­ای که توجه او را جلب …

ادامه مطلب

بررسی تطبیقی معماری چند کتابخانه در سایر کشورهای جهان و تأثیر آن روی خدمات کتابخانه

این مقاله به صورت مشترک توسط حامد علیپور حافظی، اشرف ملکی و سهیلا زرندی نوشته شده است. چکیده امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات …

ادامه مطلب