مقایسه تطبیقی طراحی فضاهای بیرونی کتابخانه‌های سیاتل، کنگره، کانزاس سیتی، پرینستون و پراگ

این مقاله با همکاری حامد علیپور حافظی، اشرف ملکی و سهیلا زرندی نگاشته شده است. چکیده در اولین برخورد هر مخاطبی با کتابخانه اولین نکته­ای که توجه او را جلب …

ادامه مطلب