کتابداری در پنج روز اول آفرینش

وقتی به وضعیت کتابداری نگاه می‌کنم، مدام ذهنم می‌رود طرف پنج روز اول آفرینش و مدام لا‌به‌لای گل ولای ساخت آدم و کوه و پرنده و چرنده، دنبال کتاب و …

کتابداری در پنج روز اول آفرینش ادامه مطلب