بازتابی از بیم و امید در رمان «جای خالی سلوچ»

یکی از بهترین کتاب‌هایی که در سال ۹۲ خواندم، رمان ارزشمند «جای خالی سلوچ» بود. سی‌و چند سال پس از انتشارش، چاپ هجدهم را خواندم. البته در چاپ نخست مخاطب …

بازتابی از بیم و امید در رمان «جای خالی سلوچ» ادامه مطلب