بارکد و شابک کلید عرضه بین‌المللی کالا و کتاب

چکیده برای اولین بار فردی امریکای به نام فیلیت مزایای کنترل خودکار در سیستم فروشگاهی را در پایان برنامه فوق لیسانس خود در دهه ۱۹۳۰ ارائه داد. نظام EAN در …

بارکد و شابک کلید عرضه بین‌المللی کالا و کتاب ادامه مطلب