کتابخانه‌ها اینگونه عمومی می‌شوند!

سال ۲۰۰۳ بود و من دانشجوی دانشگاه شفیلد بودم. کتابخانه‌های دانشگاه به اندازه کافی غنی و مجهز بود که نیازی به عضویت در کتابخانهء دیگری نداشته باشم، اما کنجکاو بودم …

کتابخانه‌ها اینگونه عمومی می‌شوند! ادامه مطلب