این تجربه واقعی است، نه انتزاعی

در شهریور ماه ۱۳۷۸، برای ثبت نام و انتخاب واحد مقطع کارشناسی به دانشگاه شیراز رفتم، از دانشجویان سالهای بالاتر پرسیدم قرار است بعداً محل کار ما کجا باشد؟ باید …

این تجربه واقعی است، نه انتزاعی ادامه مطلب