توران خانم “توران میرهادی نیست” !

این یادداشت حدود ۱۳۰۰ کلمه و برای خواندن آن نیاز به ۱۲ الی ۱۵ دقیقه وقت است. ۱.توران خانم، ساخته  رخشان بنی اعتماد را امروز دیدم و به اندازه ی …

توران خانم “توران میرهادی نیست” ! ادامه مطلب