من کتابدارم را دوست دارم!

کتابداران ۱۲۲ هزار کتابخانه در سراسر ایالات متحده آمریکا روزانه بر زندگی میلیون ها آمریکایی اثر گذار هستند. مؤسسه کارنگی نیویورک و روزنامه نیویورک تایمز با ابداع جایزه «من کتابدارم …

من کتابدارم را دوست دارم! ادامه مطلب