اتحاد دو دانشکده اطلاعات دانشگاه ایندیانا

هیئت امنای دانشگاه ایندیانا  تلفیق دانشکده انفورماتیک و رایانش و دانشکده علوم کتابداری و اطلاع رسانی و تأسیس دانشکده انفورماتیک و رایانش واحد را تصویب کرده است. دِبُرا شاو  رئیس …

اتحاد دو دانشکده اطلاعات دانشگاه ایندیانا ادامه مطلب