دستبرد علمی و معیارهای «نقل غیر مستقیم» در بین اساتید دانشگاه‌ها

چکیده: در مطالعه شماره ۱، اساتید مشخص می‌کنند که هر یک از ۶ نسخه‌ی بازنویسی‌شده از یک پاراگرافِ موجود در یک مقاله، نمونه‌ای از دستبرد علمی به شمار می‌روند یا …

دستبرد علمی و معیارهای «نقل غیر مستقیم» در بین اساتید دانشگاه‌ها ادامه مطلب