ادامه تحصیل ندهید و به جمع عقلا بپیوندید!

در خلال سال هایی که دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار و مدرس این رشته بوده ام با افراد آشنا و غریبه زیادی در مورد ادامه تحصیل دادن در مقاطع …

ادامه تحصیل ندهید و به جمع عقلا بپیوندید! ادامه مطلب