مثل یک خواب، همراه با یک آرزو

در زندگی ، گاهی پیش می آید که کسی تاثیری در آدمی می گذارد بی آنکه خود آن شخص مساله را بفهمد و به یاد آورد. درست مثل زمانی که …

مثل یک خواب، همراه با یک آرزو ادامه مطلب