هشت ضلعی مطالعه: مدلی برای خواندن

پیش از مقدمه اگر اهل مطالعه هستید و از مهارتهای گزینش دقیق، خواندن تحلیلی و ارزیابی منتقدانه آثار برخوردارید، شاید نیاز چندانی به این مقاله نداشته باشید. اما اگر تا …

هشت ضلعی مطالعه: مدلی برای خواندن ادامه مطلب