رشدِ مضاربه‌ایِ آموزشِ کتابداری و اطلاع‌رسانیِ ایران

مضاربه قراردادی است میان عامل و صاحبِ مال که بر اساسِ آن عامل با سرمایه ی صاحبِ مال به داد و ستد پرداخته و در برابرِ آن به نسبتِ درصدی …

رشدِ مضاربه‌ایِ آموزشِ کتابداری و اطلاع‌رسانیِ ایران ادامه مطلب