به الزویر مقاله بدهید، صفر می‌گیرید!

مقدمه  الزویر پایگاهی که سالانه ۲۵۰۰۰۰ مقاله علمی منتشر میکند و نزدیک دو هزار ژورنال یا مجله علمی را به چاپ می‌رساند با تصمیصم فرهاد رهبر تحریم شد.  در روزهای …

به الزویر مقاله بدهید، صفر می‌گیرید! ادامه مطلب