۲۰ عرصه پژوهشی پیشتاز در کتابداری و اطلاع‌رسانی معاصر

مقدمه قبل از هر چیز باید درباره عنوان این یادداشت توضیح دهم و مفاهیم اصلی آن را معرفی کنم. در این عنوان سه مفهوم عرصه پژوهشی، پیشتاز و معاصر کلیدی …

۲۰ عرصه پژوهشی پیشتاز در کتابداری و اطلاع‌رسانی معاصر ادامه مطلب