میراث دیجیتال فردی و اجتماعی: از پیدایش تا پاسداشت

مقدمه و کمی تاریخچه اگر سال ۱۹۶۹ را – که تاریخ ایجاد شبکه آرپانت است – تاریخ تولد اینترنت بدانیم؛ آن‌گاه امروز در سال ۲۰۱۰ این شبکه جهانی ۴۱ ساله …

میراث دیجیتال فردی و اجتماعی: از پیدایش تا پاسداشت ادامه مطلب