کتابداران، آمار و انحراف از انحراف معیار!

این مطلب با همکاری خانم الهام محمودپور نگاشته شده است. مطلبی که این بار برایتان می‌فرستم خاطره‌ای شیرین و در عین حال قابل تامل از کلاس آمار ترم اول دوران …

کتابداران، آمار و انحراف از انحراف معیار! ادامه مطلب