آیا کتابخانه‌های عمومی و دموکراسی پابرجا خواهند ماند؟

نویسنده : جنیفر وگل مترجم: حمیده معماری   در طبقه سوم کتابخانه موقتی در مرکز شهر مینیاپولیس که ساختمان تعمیر شده آن روزگاری متعلق به بانک مرکزی فدرال بود، مردی …

آیا کتابخانه‌های عمومی و دموکراسی پابرجا خواهند ماند؟ ادامه مطلب