آیا با نوعی آپارتاید جنسیتی در استخدام کتابداران روبرو هستیم؟

اواخر بهمن ۱۳۸۹ با  گروهی جدید از ورودیهای کتابداری را به دانشگاه تهران روبرو شدم. اینبار چون ورودیهای سال قبل نسبت دانشجویان دختر به دانشجویان پسر بیست به یک بود.  …

آیا با نوعی آپارتاید جنسیتی در استخدام کتابداران روبرو هستیم؟ ادامه مطلب

کاسپاروف هم شطرنج استخدام را می‌بازد!

عجب حکایتی است این آزمون استخدامی !!! مثل بازی شطرنج می‌ماند ولی به نظر کمی ناعادلانه برگزار می‌شود. توی صفحه شطرنج برای ما همه مهره‌ها را سرباز چیده بودند به …

کاسپاروف هم شطرنج استخدام را می‌بازد! ادامه مطلب