امانت الکترونیکی و کتابخانه های عمومی: پایان ِ کار قفسه ها!

امروزه، حدود ۵۰ هزار کارت ِ راهنما، روی دیوارهای کتابخانه ی سانفرانسیسکو چسبانده شده است که قبلا همه ی این ها به جای دیوار، جزو فهرست الفبایی کتاب ها بودند …

امانت الکترونیکی و کتابخانه های عمومی: پایان ِ کار قفسه ها! ادامه مطلب

ابعاد امانت بین کتابخانه ای الکترونیکی

چکیده: با آخرین پیشرفت های اطلاعاتی تکنولوژی های ارتباطات؛سیستم تحویل مدرک به طور گسترده ای خصایص و ویژگی های خود را تغییر می دهد. این مقاله در مورد فعالیت های …

ابعاد امانت بین کتابخانه ای الکترونیکی ادامه مطلب