کتابدارها برای انفجار اطلاعات چه می‌کنند؟

اگر هر مجموعه چاپی (کتاب، مقاله و…) و یا غیر چاپی (سی‌دی، اخبار رسانه‌ها، آموزش رسانه‌ها، اینترنت، وبلاگ و…) را یک اتم در نظر بگیریم نمایه‌ها و کلید‌واژه‌ها،  نانوهای آن …

کتابدارها برای انفجار اطلاعات چه می‌کنند؟ ادامه مطلب