چای داغ قسمت اول: مراسم انتخاب و معارفه کتابگذار اعظم

عطف نویس: سلام. داستان طنز ما در دوره ای از تاریخ رخ می دهد که به یک باره بنا به دلایل مختلف مکتبه و مکتبه داری در این مملکت رونق …

چای داغ قسمت اول: مراسم انتخاب و معارفه کتابگذار اعظم ادامه مطلب