ضرورت ثبت تاریخ شفاهی کتابخانه‌ها و کتابداران: مروری بر یک تجربه عملی

مقدمه جمع و جامعه کتابداران اندک اندک به قشر و طبقه ای شناسنامه­دار و کمابیش تاثیرگذار در جامعه ایران تبدیل می­شود. از این رو چه به عنوان یک شغل پایدار …

ضرورت ثبت تاریخ شفاهی کتابخانه‌ها و کتابداران: مروری بر یک تجربه عملی ادامه مطلب