عشق من تنش: گروه بحث و گنگسترهای دیجیتال

یک روز ابری مطابق عادت روزانه، ساعت پنج صبح از خواب بیدار می شوم. صدای ساعت اسنوزدار کلافه ام کرده و من بی وقفه ناسزا را نصیب زمین و زمان …

عشق من تنش: گروه بحث و گنگسترهای دیجیتال ادامه مطلب