بضاعت کاربران ایرانی و نرم‌افزارهای کلاینت کتابخانه‌ای مبتنی بر موبایل در کشور

ارائه خدمات کتابخانه ای مبتنی بر موبایل در کتابخانه های جهان پیشینه ای یک دهه ای دارد. اولین نمونه این گونه خدمات در سال ۲۰۰۰ در کشور ژاپن توسط کتابخانه دانشگاه تویاما …

بضاعت کاربران ایرانی و نرم‌افزارهای کلاینت کتابخانه‌ای مبتنی بر موبایل در کشور ادامه مطلب