مارکوپولوی چینی: کاسه چینی‌ام ترک برداشت

سنت قرض گرفتن و پس ندادن شخصیتهای علمی و تاریخی در میان ملل تازه تاسیس کم شخصیت جهان و جا افتاده است. کشورهایی که حتی از من هم جوانتر هستند. …

مارکوپولوی چینی: کاسه چینی‌ام ترک برداشت ادامه مطلب