“هفته کتاب” به قلم مهدی مجتبوی

اینکه” هفته کتاب” از کجا امده است و چرا آمده است و ریشه و پیشینه اش در جهان و کشور ما به کجا باز میگردد حتما خواندنی و جذاب خواهد …

“هفته کتاب” به قلم مهدی مجتبوی ادامه مطلب

انجمنهای کتابداران و مسئولیتهای آنها در برابر اعضاء خود

انجمن ها ی کتابداری از کجا امده اند؟ نخستین برنامه هر انجمنی چه باید باشد؟ وظایف و اهداف انجمن های کتابداری  کدامند؟ مسولیت های متقابل اعضاء و انجمن چگونه اند؟ …

انجمنهای کتابداران و مسئولیتهای آنها در برابر اعضاء خود ادامه مطلب