خلاقیت و نوآوری در کتابداری و اطلاع‌رسانی

این مقاله با همکاری شادی اسدزندی، شیوا کفایی و نادره فخیمی نوشته شده است. چکیده این مقاله با هدف بررسی خلاقیت، نوآوری و تغییر تهیه شده است. در ابتدای این …

خلاقیت و نوآوری در کتابداری و اطلاع‌رسانی ادامه مطلب