امروز همه دکترند!

با سلام به همه کتابداران دیروز و عالمان علم اطلاعات و دانش شناسی امروز امروزه بهاء و ارزش علم جایگاه قبل را ندارد و ارزش حاصله از علوم همانند گذشته …

امروز همه دکترند! ادامه مطلب

با دانشجویان تحمیلی چه کنیم !؟ صاحبان مرتبه استادی بخوانند!

یک آگهی دفاع از رساله دکترا سر از گروه بحث مشهد در می‌آورد. عنوان رساله دردسر ساز می‌شود و واکنش‌ها هم از راه می‌رسند. گلایه این است که این عنوان …

با دانشجویان تحمیلی چه کنیم !؟ صاحبان مرتبه استادی بخوانند! ادامه مطلب