رسانه‌های اجتماعی وسواد رسانه‌ای

چکیده: شبکه های اجتماعی نسل جدیدی از وب‌سایت‌ها هستند که این ‌روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند اکثر رسانه های اجتماعی اشکال دیگر ارتباطات کامپیوتر محور …

رسانه‌های اجتماعی وسواد رسانه‌ای ادامه مطلب