سقراط در دادگاه : و اینک گوش فرا دارید، شاعران هیچ نمی دانند!

سقراط در دادگاه آتن خطاب به مردم میگوید: (…پس از آن که از آزمودن مردان سیاسی فراغت یافتم به شاعران روی آوردم تا بر خود روشن کنم که من از …

سقراط در دادگاه : و اینک گوش فرا دارید، شاعران هیچ نمی دانند! ادامه مطلب

با محمد خندان: ۲ ساعت گفتگو درباره یک پرسش غلط !

-مقدمه   نامش را بعد از گفتگوهای نه چندان کم تنش گروه بحث کتابداری (مشهد) در چند ماهه اخیر شنیدم و از فحوای کلام و موضوعات حاشیه ای دریافتم که …

با محمد خندان: ۲ ساعت گفتگو درباره یک پرسش غلط ! ادامه مطلب