توران خانم “توران میرهادی نیست” !

این یادداشت حدود ۱۳۰۰ کلمه و برای خواندن آن نیاز به ۱۲ الی ۱۵ دقیقه وقت است. ۱.توران خانم، ساخته  رخشان بنی اعتماد را امروز دیدم و به اندازه ی …

توران خانم “توران میرهادی نیست” ! ادامه مطلب

جستاری در حوزه مدیریت مشارکتی: مطالعه موردی شورای کتاب کودک

چکیده یکی از مهم ترین روش های مدیریتی در جهان، نظام مدیریت مشارکتی است. با اجرای مدیریت مشارکتی، کارکنان ضمن تقویت قوه ی خلاقیت به تدریج آمادگی مشارکت در تصمیم …

جستاری در حوزه مدیریت مشارکتی: مطالعه موردی شورای کتاب کودک ادامه مطلب