عشقی برای بودن و شوقی برای زیستن

ساعت یک بامداد جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ است و فکر سه رخدادی که ظاهراً هیچ ارتباطی با هم ندارند، خواب را از چشمانم ربوده است. یکی خبری که چند ساعتی …

عشقی برای بودن و شوقی برای زیستن ادامه مطلب