تحلیلی بر افزایش ظرفیت و کاهش کیفیت در آموزش عالی ایران

از سال ۱۳۴۶ که دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران راه اندازی شد، ۴۴ سال گذشته است. در این ۴۴ سال، ۱ دپارتمان به ۱ دانشکده …

تحلیلی بر افزایش ظرفیت و کاهش کیفیت در آموزش عالی ایران ادامه مطلب