به بهانه سی و نهمین سالگرد درگذشت یک اسطوره

مدتی پیش در قفسه های شیشه دار دفتر انجمن، مجموعه انبوهی از خبرنامه های انجمن کتابداری ایران را در سالهای بسیار دور، یعنی دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ دیدم. کنجکاو …

به بهانه سی و نهمین سالگرد درگذشت یک اسطوره ادامه مطلب