کتابخانه‌های ریاست‌جمهوری ایالات متحده

نظام کتابخانه ­های ریاست جمهوری در ایالات متحده یک شبکه سراسری­ مشتمل بر ۱۳ کتابخانه است که دفتر کتابخانه­های ریاست جمهوری  آن را اداره می­کند و بخشی از اداره ملی …

کتابخانه‌های ریاست‌جمهوری ایالات متحده ادامه مطلب