۱۰ نکته‌ای که رعایت آنها شما را تبدیل به یک کتابدار “بد” می‌کند !!

نکته ۱: نسبت به مراجعه کننده بد اخلاق باش! مبادا با مراجعه کننده خوش اخلاق باشید. وقتی مراجعه کنند ه ای به کتابخانه آمد، سعی نکنید از جای خود بلند …

۱۰ نکته‌ای که رعایت آنها شما را تبدیل به یک کتابدار “بد” می‌کند !! ادامه مطلب