گفتگو با دکتر سعید غفاری، مدرس ادبیات کودک

شاید در آینده با نسلی مواجه شویم که ازمطالعه گریزان است مقدمه: ادبیات کودک و نوجوان هنگامی پدید آمد که بزرگسالان متوجه شدند کودکان و نوجوانان به سبب گنجایش های …

گفتگو با دکتر سعید غفاری، مدرس ادبیات کودک ادامه مطلب