“عطف” روزهای پرشتاب اسفند و سالی که گذشت! (۱)

قرارمان این بود که نقاط ضعف و قوت خودمان را از دریچه چشم مخاطبان و کارشناسان بدانیم.از نامه و تلفن و پیامک هم برای گرفتن نظرات بیشتر دریغ نکردیم. اما …

“عطف” روزهای پرشتاب اسفند و سالی که گذشت! (۱) ادامه مطلب