مدیریت مجموعه کتابهای الکترونیکی و پیامد آنها در مدیریت اقتصادی کتابخانه

این مطلب ترجمه‌ای است از مقاله‌ای به قلم Nuria Lloret Romero که در اینجا قابل مشاهده است چکیده  هدف : اضافه کردن فرمت های دیجیتال همچون مجله های تخصصی و کتابهای …

مدیریت مجموعه کتابهای الکترونیکی و پیامد آنها در مدیریت اقتصادی کتابخانه ادامه مطلب