علم اطلاع‌رسانی در نظر و زندگی اجتماعی در عمل

Information science in theory and practice علم اطلاع رسانی در نظر و عمل برایان ویکری و الینا ویکری مترجم عبدالحسین فرج­‌پهلو ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد چاپ اول: ۱۳۸۰ ۶۰۰صفحه …

علم اطلاع‌رسانی در نظر و زندگی اجتماعی در عمل ادامه مطلب