دوره مغولان چندان هم عصر جهل نبود!

برای شرکت و سخنرانی در همایش میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی، سوم و چهارم اسفند میهمان دانشگاه کاشان بودم. عنوان سخنرانی من “ویاتکین و کشف رصدخانه سمرقند” بود. دانش …

دوره مغولان چندان هم عصر جهل نبود! ادامه مطلب